ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (cyklokoncepce2021)

cyklotrasy dle typu (0)
vodorovné značení pro cyklisty na silnici II. třídy vodorovné značení pro cyklisty na silnici II. třídy
silnice III. třídy silnice III. třídy
místní komunikace I., II. nebo III. třídy místní komunikace I., II. nebo III. třídy
veřejně přístupná účelová komunikace / polní cesta / lesní cesta veřejně přístupná účelová komunikace / polní cesta / lesní cesta
stávající cyklostezka / místní komunikace IV. třídy stávající cyklostezka / místní komunikace IV. třídy
záměr stavby cyklostezky / místní komunikace IV. třídy záměr stavby cyklostezky / místní komunikace IV. třídy
vedení trasy mimo území PK vedení trasy mimo území PK
cyklotrasy dle významu (1)
mezinárodní mezinárodní
nadregionální nadregionální
regionální regionální
obce dotčené cyklotrasou (2)